Til hovedinnhold

Hørselstap og pedagogisk tilrettelegging

Pedagogisk tilrettelegging handler om valg av arbeidsmåter, organisatoriske løsninger og metodikk. Disse momentene påvirker hverandre gjensidig. Bevisste valg vil gi gode løsninger for elever med nedsatt hørsel.

Pedagogisk tilrettelegging favner om

  • organisering av årskull og gruppeinndelinger
  • arealdisponering
  • skolens forståelse av inkludering
  • forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
  • disponering av lærer og assistentressurser
  • eventuell bruk av tolk
  • skole-hjem samarbeid
  • kultur, kommunikasjon og samspillsregler i klassen/psykososialt miljø
  • strukturering og visualisering av undervisningen

Les mer

Praktiske tips til pedagogisk tilrettelegging

Teknologi i undervisningen for hørselshemmede

Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved eksamen

Se informasjonsfilm om hvordan tilrettelegge for hørselshemmede elever