Tiltak i barnehagen for barn med nedsatt hørsel | www.statped.no

Tiltak i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

Språklig utvikling er viktig i førskolealder. For små barn er hørselen viktigst for å utvikle lytteferdighet og talespråk.

Legg til rette for god tilgang til språk som skal omgi barn. Det gjelder både for talespråk og tegnspråk.  

Filmserie om å tilrettelegge for små barn med nedsatt hørsel

Lær om hvordan

  • - foreldre opplever å få et barn med nedsatt hørsel
  • - laget rundt barnet kan skape et godt miljø for utvikling og læring

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!