Tiltak i grunnskolen for elever med nedsatt hørsel | www.statped.no

Tiltak i grunnskolen for elever med nedsatt hørsel

For elever med nedsatt hørsel er full tilgang til språk og kommunikasjon avgjørende for utvikling og læring. Skolen må legge til rette for god inkludering gjennom språklig, sosial, teknisk og fysisk tilrettelegging. 

God skolestart med nedsett høyrsel

E-læring med informasjon og innspel om kva som er viktig å ta omsyn til i overgangen mellom barnehage og skole. 

Se hvordan tilrettelegge for hørselshemmede elever i skolen

Vanlige norske uttrykk på tegnspråk

Kjennskap til flertydighet i språket inngår i all lese- og skriveferdighet. Her finner du 106 norske uttrykk forklart på både tegnspråk og norsk. Ressursen kan brukes til leseforståelse og skriveferdigheter. Passer for elever fra 5. trinn. 

Gå til nettstedet

Mobbing er vondt

Historier, kortfilmer sanger og tips mot mobbing på tegnspråk. Samt en liste med noen av tegnene som brukes i historiene og filmene. Ressursen kan brukes til samtale om temaet og til egen refleksjon.

Gå til nettstedet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!