Norsk tegnspråk er Emmas favorittspråk

For Emma (9) er det å snakke med hender og mimikk å bruke morsmålet sitt. Hun behersker norsk talespråk godt, men norsk tegnspråk er hennes språk.

Deltidsundervisning er også å være sammen med andre tegnspråklige venner

– Jeg elsker å snakke norsk tegnspråk. Det er mitt eget favorittspråk og jeg blir bedre og bedre.
Emma Johannessen-MauquetDeltidselev, Statped og elev ved Bergseng skole i Harstad

Mens Emma er i Oslo på deltidsopplæring følger foreldrene tegnspråkopplæringen «Se mitt språk».

Tegnspråkundervisningen er forankret i fag og de ferdighetsmål og kunnskapsmål som er satt.

- Dette skaper livsvarige nettverk. De får det beste fra to verdener; både et godt tegnspråklig miljø samtidig som de får være en del av sitt nærmiljø.
Aina Therese FossumAvdelingsleder fagavdeling tegnspråk i Statped

Hver uke rigger både Emma og tegnspråklærer Britt Annie seg foran pc`en for å være med på fjernundervisningen fra Statped.

– Når hun er på deltidsopplæringen ser vi ei jente som er trygg og som er veldig seg selv.
Silje Engen Johannessen Mor til Emma

– Emma tilpasser seg veldig men jeg tror nok at hun kommer til å bruke norsk tegnspråk mer og mer, sier mor.

Dette er Statpeds deltidstilbud:

Her finner du mye mer om Statpeds deltidstilbud i norsk tegnspråk