Et samkjørt lag når vanskene blir komplekse

Anine (9) er blind, har autismespekterforstyrrelse og kognitive og store helsemessige utfordringer. Men Anine er mer enn komplekse vansker. Hun har også noen unike ressurser.

Anine Espelund portrett
Det å vite hva som er riktige tiltak som treffer, blir ekstra utfordrende når bildet er så komplekst og sammensatt.
Else Nilsenspesialpedagog, Solås skole
– Jeg tenker at vi ønsker å «bade» henne i ord og bokstaver, slik som alle andre elever.
Else Nilsenspesialpedagog, Solås skole
Portrett av Gro AAsen og Jorunn Ytrehorn Wiik

– Når du ikke ser, mister du mange referansepunkter. Når du i tillegg har et begrenset verbalspråk, skaper dette enda nye utfordringer. Én pluss én er ikke alltid to. Kompleksitet gir ofte nye utfordringer, sier Gro Aasen og Jorunn Ytrehorn Wiik.

Portrett Kristin Ravndal

– Vi har opplevd Statped som en enorm støtte i denne saken. På disse smale sansetap-områdene er vi som kommune helt avhengig av Statped, sier PP-rådgiver Kristin Ravndal i Gjesdal kommune.

– Suksessfaktoren har vært stabile voksne, en knalldyktig spesialpedagog og et problemfritt tverrfaglig samarbeid.
Kristin RavndalPP-rådgiver, Gjesdal kommune

Autismespekterforstyrrelser

Her finner du mer fagstoff om autismespekterforstyrrelser