Når komplekse vansker fører til alvorlig skolefravær

Barn og unge med alvorlig og langvarig skolefravær øker i mange kommuner. Ofte har elevene komplekse og sammensatte vansker.

Feirer med gulljakke: Marianne Ennals er opptatt av å feire når det går bra. – Når vi får det til og en elev er tilbake i gode spor, da tar jeg på gulljakken på samarbeidsmøtene. Det er et symbol for å vise at vi har lykkes. I Asker snakker vi nå om «gulljakkesaker», sier prosjektlederen.

Dette er de fem T-ene Asker kommune jobber etter i alvorlig skolefraværssaker:

PP-rådgiver Prince Kabeya kom inn i saken for ett år siden. Da var det svært høyt stressnivå hos alle parter, og situasjonen var vanskelig.

Elleve råd til skoler og PPT

– Etter et møte med kontaktlærer og PPT hjemme hos oss i sommer, endret han holdning. Han bare bestemte seg for at han ikke ville være annerledes, og at han nå skulle tilbake til skolen.
Foreldre

Råd til andre foreldre og skoler

– Vi får henvist et økende antall elever med komplekse utfordringer og langvarig, ufrivillig skolefravær, forklarer Kristine Damsgaard og Maren-Johanne Nordby, rådgivere i Statped.

Kompetansepakke med fire moduler fra Statped:

Her er rådene fra rådgiverne:

Les mer om skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme

I denne ressursen kan du lese mer om barn og elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme og skolefravær. De har ofte komplekse og sammensatte utfordringer som kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir det ikke tilrettelagt for disse elevene, står de i fare for å utvikle skolefravær.