Laginnsats når språk- og talevanskane blir samansette

Ikkje alle barn i barnehagen utviklar språk og tale på same vis. Når vanskane blir komplekse og samansette, kan kompetanse og laginnsats vere avgjerande.

Her er råda frå barnehagen:

Her er råda foreldra gir til andre foreldre og barnehagar:

Dette er råda frå logopeden og PPT:

Karolines tips om stamming:

Tones tips om språklydsvanskar:

Hva er språklydsvansker?

Vi har egne ressurser der du kan lære mer om språklydvansker. Språklydsvansker innebærer å ha vansker med å uttale ord som forventet ut fra alder og talenorm, noe som kan resultere i en mer eller mindre uforståelig tale. Språklydsvansken kan være barnets primære utfordring, men kan også opptre som del av en større språkvanske.

Taleflytvansker - stamming og løpsk tale

Vi har en egen ressurs der du kan lære mer om stamming og løpsk tale. Stamming er å repetere, forlenge og blokkere lyder og småord. Løpsk tale vil si hurtig og utydelig tale. Stamming og løpsk tale gir vansker med flyt i talen.