Maya (8) kom i gode spor

Ytterst på Senja, i Gryllefjord, bor en liten syrisk familie som nå kan smile og være trygge. Men slik har det ikke alltid vært.

Portrett Linda Helen Johansen

– Vi så ei passiv jente som satt mye stille, og som ikke var deltakende i aktiviteter. De førstehåndserfaringene andre barn fikk gjennom lek og samspill, fikk ikke hun, sier PP-rådgiver Linda Helen Johansen.

Portrett Renate Wilhelmsen

– Vi så at vi var nødt til å få hjelp av lokal PPT. Vi så etter hvert at det var miksen av språk, synsvansker og kultur som var krevende. Vi er en liten kommune uten spesifikk kompetanse på sånne komplekse og sammensatte vansker, sier Renathe Wilhelmsen.

Portrett Wibeke Eddison

– Den spesifikke spisskompetansen som Statped kom inn med, var viktig for oss for å skape trygghet på at vi kunne klare dette. Vi må innrømme at vi var skeptiske til hvordan dette skulle gå, men når vi skjønte hva vi kunne gjøre og så at det fungerte, kunne vi senke skuldrene, sier rektor Wibeke Eidissen.

– Dette er et nyttig samarbeid der alle parter er avhengig av hverandres kompetanse.
Terje Christoffersenseksjonsoverlege, UNN
Terje Christoffersen med foldede armer på UNN

– De minste barna kan ofte ha vanskelig for å forklare hvordan de opplever ting. Da er de observasjoner som er gjort, svært nyttige for oss, sier Terje Christoffersen.

Lær mer om synsvansker

Trenger du mer kunnskap eller ideer til hvordan du kan jobbe med barn og elever med synsvansker? På våre temasider finner du mer stoff