Nesten alt er mulig

Anna er født blind og med nedsatt hørsel. Etter flere titalls øyeoperasjoner har hun i dag nedsatt syn og bruker briller og høreapparat. Hun lar seg ikke stoppe av nedsatt hørsel og dårlig syn.

– Med denne studieretningen kan jeg jobbe med mennesker, i barnehage eller i helseinstitusjoner. Et påbyggingsår er det jo mulig å ta senere, dersom jeg vil studere, sier hun.

Jeg anbefaler foreldre i samme situasjon som oss til å begynne arbeidet med overgangen til ny skole to år i forkant.

Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Her finner du mer fagstoff om kombinerte sansetap og døvblindhet og informasjon om tjenester fra Statped

Portrett blid jente med farger i ansiktet