Pernille er en selvsagt del av fellesskapet

På Silsand skole på Senja er Pernille en del læringsfelleskapet. Noe annet har aldri vært tema. At hun har Downs syndrom og nedsatt hørsel, beriker mangfoldet.

– Stabilitet og fleksibilitet har vært noen av suksessfaktorene. Vi er et veldig godt team, der alle har en genuin interesse for å inkludere og se muligheter.
Spesialpedagog Wenche Leiknes og vernepleier Line Ingvardsen

Vi har alltid vendt ansiktet hennes framover. Hun er vår stolthet
Mor og far til Pernille