Sondre tar nye skritt

Da Sondre (19) fikk beskjed om at synet kunne bli dårligere, bestemte han seg for å forberede seg. Han begynte å trene på å gå ruter ute. Det åpnet en verden til større frihet. Nå har han også lært seg punktskrift i voksen alder.

– Det satt langt inne å forberede seg på endringer.
Sondre Paalson Nordland (19)

Sondres tips til lærere som får en elev med nedsatt syn

– Det at jeg ikke står alene, men har en samtalepartner som forstår hva jeg står i, er viktig. Det å ha en lagspiller å spille ball med, ble avgjørende.
Antje LemanskiSpesialpedagog ved Skansen videregående Steinerskole

Antjes råd til lærere som får en elev med nedsatt syn:

Det er mange detaljer som skal på plass for å optimalisere for hver enkelt elev med nedsatt syn.
Paal Morten Petersen og Signe-Line Mjøen Rådgivere i Statped

Vil du lære mer om å tilrettelegge for elever med nedsatt syn?

På våre fagsider for syn, finner du mer fakta og tips og råd om hvordan du kan tilrettelegge for elever med nedsatt syn.