Jobbe i Statped | www.statped.no

Jobbe i Statped

Statped har stillinger for deg som brenner for at barn og elever når sitt fulle læringspotensial i et inkluderende fellesskap. 

Bli kjent med Statped

Vi er et direktorat under Kunnskapsdepartementet og en spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

Vi tilrettelegger for at barnehagebarn og skoleelever med sansetap eller funksjonsnedsettelser er inkludert, kan delta og får opplæring. 

Et viktig samfunnsoppdrag

Direktør Annemarie ønsker deg velkommen til å søke jobb i Statped.

– Får bidra til å bedre andre menneskers liv

Tharani Thangarajah er utdannet audiopedagog fra UiO og har vært i Statped siden 2015. Hun jobber i fagavdeling hørsel i Divisjon ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring.

Bli kjent med Tharani

– Jobber med tett kobling til praksisfeltet

Stig Berdal jobber i Divisjon barnetrinn, avdeling språk/tale. Hverdagen består i å veilede og kartlegge i saker hvor barn har store vansker innen språk og lesing og skriving.

Bli kjent med Stig

– Får bidra til endring i barns liv

Mikkel Manzenski Hansen jobber i Divisjon barnehage og fagavdelingen sammensatte lærevansker (SLV). Han jobber særlig med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Bli kjent med Mikkel

– Utvikler meg hele tiden

Unni Helland jobber i Divisjon læremidler og læringsressurser. Her jobber hun som læremiddelutvikler i avdelingen Læremidler tegnspråk.

Bli kjent med Unni

– Får gjøre en forskjell for samiske barn

Lone Nergård Boine jobber ved den samiske avdelingen i Statped som er en del av Divisjon ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring. Hun har kontorsted i Alta.

Bli kjent med Lone

– Hyggelige og flinke fagfolk

Pål Eivind Haugen er ansatt i avdelingen Teknisk produksjonsmiljø. Denne ligger i Divisjon læremidler og læringsressurser. Oppgaven er å produsere film, streaming og lyd i Statped.

Bli kjent med Pål

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!