Til hovedinnhold

– Får bidra til endring i barns liv

Mikkel Manzenski Hansen jobber i Divisjon barnehage og fagavdelingen sammensatte lærevansker (SLV). Han jobber særlig med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

– Oppgavene mine går hovedsakelig ut på å heve kompetansen til kommuner, skoler og barnehager i forhold til barn med behov for ASK, forklarer han. Han har også kompetanse på andre områder innenfor sammensatte lærevansker. Blant annet flerspråklighet og tilrettelegging for barn med Corpus Callosum Agenesi.

Mikkel har en dukke i hånden

Han tok utdannelsen sosialpedagogikk i København og flyttet til Kristiansand i 2006 og har jobbet i Statped siden 2015.

– Jeg har alltid hatt et ønske om å gjøre en forskjell for barn med spesialpedagogiske utfordringer. Da jeg fikk jeg kjennskap til Statped, forsto jeg raskt at det var her jeg ønsket å jobbe. Jeg valgte derfor å ta en master i pedagogikk ved UiA ved siden av mitt daværende arbeid som avdelingsleder i barnehage. Åtte år senere oppnådde jeg målet mitt og ble ansatt i Statped, forklarer 40 åringen som jobber fra Statpeds kontor i Kristiansand.

Han mener det beste med å jobbe i Statped er å komme i posisjon til å jobbe tett på og kunne bidra til endring i barns liv.

– Det å kunne få tilbakemelding på at veiledningen eller kurset som ble gjennomført har ført til en positiv endring, syntes jeg er veldig givende, sier han.