Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Tilrettelegging for kommunikasjon

For å kunne være en god samtalepartner for barnet er det noen tips for tilrettelegging som kan fremme samspillet eller kommunikasjonen.

Husk å

  • påkalle barnets oppmerksomhet ved å si navnet først eller forsiktig berøre barnet på skulderen
  • vente med å snakke til du har barnets oppmerksomhet og er nær barnet. Dette gjelder både tale- og tegnspråklig kommunikasjon
  • snakke en om gangen
  • visualisere innholdet i det du sier ved bruk av mimikk, tydelig kroppsspråk, dramatisering og naturlige tegn
  • bruke nøytrale/ensfargete klær for at barnet ikke skal distraheres av ulike mønstre (kan oppleves som «visuell støy»)
  • sørge for at barnet ikke blir blendet av motlys. Den som snakker med barnet, bør la lyset falle på sitt ansikt – det gjør det lettere for barnet å både munnavlese og lese mimikk
  • redusere visuell og lydmessig støy som forstyrrer kommunikasjonen
  • bruke det tekniske utstyret konsekvent
  • sørge for at alle barn bruker det tekniske utstyret

Tolking og barn

Side 11 av 15

TAKOM nettressurs

TAKOM er en nettressurs på Padlet som du kan bruke for å tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet. Den inneholder videoer som viser taktile og visuelle tegn.

Tekniske hjelpemidler som også kan være til hjelp: