Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Tilrettelegging i skole

Barn med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet skal kunne delta i skolehverdagen på lik linje med andre barn. God planlegging og tilrettelegging, med utgangspunkt i kunnskap og kompetanse som fremmer læring og utvikling bidrar til et inkluderende læringsmiljø.

– Gode rutiner når eleven har kombinerte sansetap

– Arbeid med ASK krever kompetanse og samarbeid

– Vær tydelig når barnet har språkforstyrrelser

– Våg å prøve deg fram

– Bygg på det som fungerer

Side 2 av 24