Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet kan være medfødt eller ervervet. Personer med kombinerte sansetap kan ha både en synsrest og en hørselsrest, og hos noen få ser man total blindhet og døvhet i kombinasjon.

Statped er en samarbeidspartner i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring og et inkluderende læringsmiljø for barn, unge og voksne med et kombinert sansetap, og er også en av flere aktører i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Denne tjenesten er etablert for å drive oppbygging og spredning av kompetanse knyttet til kartlegging/utredning og støttetiltak til personer med medfødt eller ervervet døvblindhet.

Slår seg løs som trommis

Ole Andre Veen Mecea (17) har et kombinert syns- og hørselstap. Det hindrer ham ikke i å realisere drømmen om å bli trommeslager. 

Les reportasjen om hvordan skolen har jobbet og Statped har støttet for å legge godt til rette.

Deafblindness, population, definition, and identification

This webinar looks at deafblindness as a unique disability.  We will locate the field of deafblindness historically from within the Nordic perspective and explore its development within this framework.

Presentations from the conference.

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!