Voksne

Voksne med ervervede syns- og hørselsvansker har ofte behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, under utdanning, på jobben og i fritiden.

Sansetapet innebærer ofte praktiske og følelsesmessige omstillinger og mange har behov for støtte, opplæring og rehabilitering gjennom hele livet. Tilrettelegging av de fysiske og sosiale omgivelsene og av samfunnets tjenester er ofte avgjørende for å kunne være aktiv og deltagende.

Når både syn og hørsel er svekket, blir konsekvensene mer alvorlige enn om bare én sans er berørt. Mulighetene for å kompensere ved hjelp av den andre fjernsansen er redusert. Dette er ofte en konsentrasjonskrevende og slitsom livssituasjon.

En person med ervervet syns- og hørselstap kan være mer funksjonshemmet i èn situasjon og mindre funksjonshemmet i en annen.

Funksjonsevnen vil ofte være påvirket av:

  • graden av syns- og hørseltap
  • tidspunktet for når sansetapene oppsto
  • samspillet mellom forhold i omgivelsene og individuelle personlige forhold.
  • tilgangen til råd, støtte, oppfølging og koordinering
  • praktisk og emosjonell støtte
  • tilgang til informasjon fra omgivelsene
  • tilpasning av det offentlige rom
  • tilgang til tolk, ledsager og transporttjeneste når man trenger det
  • omgivelsenes forståelse av kompleksiteten i funksjonsnedsettelsen

Voksne som får et kombinert syns- og hørselstap må ofte lære seg mange funksjoner på nytt. Dette kan dreie seg om å lære nye kommunikasjonsformer, nye lese- og skrivemåter, nye måter å orientere seg på, eller andre måter å gjøre dagligdagse aktiviteter på.

De som får et syns- og hørselstap under utdanning eller i yrkesaktiv alder, trenger oppfølging for å kunne gjennomføre utdanning eller beholde tilknytningen til arbeidslivet. Les mer om konsekvenser av kombinerte sansetap eller døvblindhet.

Tidlig veiledning og oppfølging av den syns- og hørselshemmede selv og de rundt er avgjørende for å lykkes med rehabilitering, livsomstilling og opplæring. 

Les mer:

Hefte: Livsomstilling (PDF)

Brosjyre: Ervervet døvblindhet (PDF)

Nettside: Ervervet syns- og hørselstap sosialstyrelsen .dk

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!