Kombinerte sansetap i barnehage og skole

Språk

Det å kunne uttrykke tanker, meninger og følelser gjennom et språk, krever at det finnes noen å dele dette med. Tilgang til en erfarings- og opplevelsesverden kan gi grunnlag for å utvikle begreper om omverdenen.

Gjennom nært samspill og kommunikasjon med viktige nærpersoner, kan barnet etter hvert lære at ting, tanker, følelser og hendelser har et navn. Derfor er det viktig at barnet så tidlig som mulig får tilgang til meningsfulle opplevelser sammen med en trygg omsorgsperson, ut fra sine sansemessige forutsetninger

Når det syns- og hørselshemmede barnet er i småbarnsalderen, er det ikke alltid lett å gi noe helt sikkert svar på hva slags språk barnet vil utvikle. Ethvert barn er unikt og har individuelle sansemessige og kognitive forutsetninger.

Noen barn utvikler tale og/eller visuelt tegnspråk, mens andre kan trenge supplerende støtte i både ekspressiv og impressiv forståelse og kommunikasjon.  Det kan være munnavlesning, tegn, bilder eller blandingsformer som også inkluderer gester, norsk med tegnstøtte, haptiske signaler, grafiske symboler, digitale kommunikasjonshjelpemidler eller taktil kommunikasjon.

Dersom et barn med et hørselstap utvikler tegnspråklig kommunikasjon, kan et lite synsproblem gjøre det vanskelig å veksle mellom å se på ansikt og se på hender i bevegelse. Barnet klarer kanskje ikke de raske blikkskiftene og den simultane sanseoppfattelsen som er viktig for å få med seg meningen i kommunikasjonen. Mange barn kan da ha nytte av taktil støtte til tegnene, i form av å ha berøringsmessig kontakt med partnerens hender.

For å vurdere barnets språkutvikling og språkform er det nødvendig med en kartlegging av barnets forutsetninger. En kartlegging bør omfatte grad av syns- og hørselstap, motoriske ferdigheter, kognitiv kapasitet, syndromspesifikke atferdsmønstre, interesser og personlighet, slik at mulighetene for kommunikasjon blir så gode som mulig.

I tillegg bør det gjøres en pedagogisk kartlegging over tid, der en ser spesielt på hvordan barnet bruker sansene i samspill og kommunikasjon, utforsking og mobilitet.

Side 4 av 6

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!