Til hovedinnhold

Kompetanseløftet

Hva er kompetanseløftet?

Kompetanseløftet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner får tilstrekkelig kompetanse til å gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn og elever, også de som har behov for særskilt tilrettelegging.

Målgruppen for kompetanseløftet er

  • ansatte i barnehager og skoler
  • barnehage- og skoleeiere
  • ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste
  • andre tverrfaglige tjenester i kommuner og fylkeskommuner

Kompetanseløftet startet høsten 2020. Kompetanseløftet vil bygges opp gradvis i perioden fram til 2025, og etter det vil det være en varig ordning. Statped bistår med kompetansebygging på feltet fram til 2025. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for kompetanseløftet.

Hoveddelen av kompetanseløftet inngår i en felles tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling.

Side 2 av 5

Kompetanseløftet fører til at Statpeds tilbud og tjenester til kommuner og fylkeskommuner blir endret og rettet mot barn og elever med varige og omfattende behov.

Spørsmål og svar