Til hovedinnhold

Kompetanseløftet

Statpeds tjenester i kompetanseløftet

Drøft kompetansebehov og tiltak med oss

Drøfting

Bistand

Refleksjon om inkluderende praksis

Digital didaktikk og inkludering (DDI)

Side 4 av 5