Fagtorg midt 2021 | www.statped.no

Fagtorg midt 2021

Heia -laget rundt barnet og eleven! Tema for fagtorget er nært knyttet til laget rundt barnet og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Målgruppe for konferansen er; ansatte i PPT, Statsforvalteren, barnehage- og skoleeiere/ansvarlige i kommunen og fylkeskommuner, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og annet personale i laget rundt barn og elever med særskilte behov.

Fagtorget er gratis og krever ingen påmelding.

Vi håper at du har noen minutter til å til å evaluere fagtorget(questback.com)

Velg en parallell, den starter opp automatisk kl 13.00, 8.desember

Du får tilgang til den ved å klikke på lenka. Foreleser har lagt inn pauser.

A: Spør oss – så får dere vite

B: Elevens stemme i sakkyndighetsarbeid. En praksisfortelling

C: Tverrfaglig arbeid i laget rundt barnet og eleven

D: Barnehagens psykososiale miljø, til barnets beste!

E: Skolen sitt innsatsteam mot mobbing – et middel for å sikre støtte til lærerne, spredning av kompetanse og håndtering av vanskelige saker i videregående skole

F: Skolefravær

Du finner mer informasjon om forelesningene og foreleserne i hovedprogrammet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!