Fagtorg Statped midt 2021 | www.statped.no

Fagtorg Statped midt 2021

Digitalt Fagtorg i Statped midt, 8. og 9. desember 2021. Tema for konferansen er spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring. Hold av datoen, program kommer.

Foto: Jente skriver tall på tavle. Colourbox.

Målgruppe for konferansen

Statsforvalteren, barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PP-tjenesten, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og annet personale i laget rundt barn og elever med særskilte behov.

Velkommen!

Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

Innenfor en sosiokulturell forståelsesramme skjer barns læring og utvikling gjennom deltakelse i sosiale fellesskap – hvor fellesskap med jevnaldrende er av særlig betydning. Barns deltakelse i læringsfellesskap med andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien.

Last ned antologien "Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv"

Antilogien er også oversatt til engelsk, den finner du her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!