PPT-lederkonferansen | www.statped.no

PPT-lederkonferansen

Med stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" har flere av aktørene i laget rundt barnet får endret oppdrag og arbeidsmåter. 

Konferansens to dager setter fokus på dette. Samskaping, nettverk og endring av kulturer er viktige stikkord for disse dagsaktuelle dagene.

Målgruppe: ledere i PP-tjenesten og utdanningssektor, skole- og barnehageeiere, kommunalsjefer og rådmenn.

Konferansen ble avholdt 11.-12.mai 2021

Etterutdanning i flerspråklighet og utredning

Gratis etterutdanning i flerspråklighet og utredning for ansatte i PP-tjenesten. Neste kurs er våren 2022 og har påmelding i desember 2021. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!