Program PPT-lederkonferansen 2021

De fleste innleggene og presentasjoner vil bli lagt ut etter konferansen, dersom foreleseren gir oss tillatelse til dette. Det tar vanligvis ca en uke da vi har som policy at alle opptak vi legger ut skal være tekstet.

Evaluering

Håper du tar deg tid til å gi oss en tilbakemelding på konferansen, slik at vi kan tilpasse neste års program ytterligere. Skjema finner du her.

Eirik Irgens innlegg i dag utgår pga av sykdom. Henning Bang ersatter hans innlegg.

11. mai TEMA: Meld. St. 6 - nye oppdrag og arbeidsformer

 • Annemarie Bechmann Hansen

  Direktør i Statped

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Kjersti Flåten

  Ekspedisjonssjef, Kunnskapsdepartementet

  • Udirs rolle og det spesialpedagogiske feltet
  • Kunnskapsgrunnlag
  • PPT som målgruppe for Udir
  • Kompetanseløftet; status pr. mai og ppt si deltaking i dette (jfr laget rundt barnet)
  • Kort info om pågående prosjekter

  Last ned presentasjon (pdf)

  Hilde Tvedt Ryen

  Hilde er ansatt i avdeling for inkludering og pedagogisk støtte i Utdanningsdirektoratet

  Linus Christopher Sandstrøm Helle

  Linus jobber i avdeling for inkludering og pedagogisk støtte i Utdanningsdirektoratet

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Kristin Kjeldsø Fastvold

  Regiondirektør i Statped nord

   

   

 • Samtale om utfordringer og muligheter knyttet til nye oppdrag og arbeidsformer. Samtalen ledes av Walter Frøyen, regiondirektør i Statped sørøst.

  Svein Ola Lillestøl

  Virksomhetsleder Ålesund PPT

  Liv Ingunn Heie Medhaug

  Leder i PPT Etne og Vindafjord

   

  Julie Ek Holst-Jæger

  Tjenesteleder for PPT i Bærum kommune. Tidligere ansatt ved Udir hvor hun var prosjektleder for SEVU PPT og jobbet med Nordahl-rapporten. Ansatt ved Kunnskapsdepartementet i prosjektet med St. meld. 6 Tett på.

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Anne Berit Løkås

  Anne Berit har den faglige ledelsen av «Tett på Ytre Helgeland», som er en pilot i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

 • I innlegget beskriver tjenestelederen for PP-tjenesten i Bærum hvordan de har klart å snu fra en bekymringsfull utvikling til å være en tjeneste som er tettere på i arbeidet for barn og unge i barnehager og skoler i kommunen. Innlegget gir en oppsummering av konkrete tiltak og den endringsprosessen tjenesten har vært igjennom, og målene de har fremover.

  Last ned presentasjon (pdf)

  Julie Ek Holst-Jæger

  Tjenesteleder for PPT i Bærum kommune. Tidligere ansatt ved Udir hvor hun var prosjektleder for SEVU PPT og jobbet med Nordahl-rapporten. Ansatt ved Kunnskapsdepartementet i prosjektet med St. meld. 6 Tett på.

 • Bjørnafjorden kommune vil dele sine erfaringer.

  Ingrid Kristin Askvik

  PPT-leder i Bjørdnafjorden kommune

  Lars-Tore Johannesen

  Rektor ved Lysekloster skule

 • Teamet og samlet kollegium som profesjonsfellesskap og de kollektive iboende kreftene. Om å være i prosess både som veileder og i rollen som kollega.

  Last ned presentasjon (pdf)

  Arve Thorshaug

  Førstelektor, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord universitet

12. mai Tema: Ledelse i samskapingens tid

 • Gerd Ingunn Opdal

  Regiondirektør i Statped vest

 • Last ned Presentasjon (pdf)

  Monica Rydland

  Monica Rydland (PhD i Strategisk endring) er forsker og programdirektør ved Norges Handelshøyskole og foredragsholder innenfor ledelse, endring, innovasjon og endringskapasitet. Rydland har mer enn tolv års erfaring som leder innen finansnæringen.

 • Lars Arild Myhr

  Assisterende senterleder og høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.

 • Lars Arild Myhr

  Assisterende senterleder og høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.

 • Elin vil fortelle hvordan de jobber med endringsarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling for å nå felles mål om å styrke laget rundt barnet. Både som selvstendig tjeneste med utredningsoppgaver og veiledningsrolle, men i særdeleshet også som en aktiv samarbeidspartner i tverrfaglig samarbeid.

  Hun fokusere på viktigheten av å få til velfungerende samarbeid. Hvilke muligheter det er i et tverrfaglig samarbeid som gir i arbeidet med tett oppfølging av læringsmiljøer og relasjonsarbeid i skole- og barnehagegrupper. Det er viktig av å lytte til de barn og ungdommene som tilbudene våre er til for – gjennom hele prosessen.

  PPT er endringsvillige, og  det henger sammen med endringer i skole og barnehage. Samarbeid mot felles mål – både med skoleledelse, lærere og andre aktører som jobber rundt barnet – er derfor svært viktig.

  Last ned presentasjon

  Elin Hovland

  Leder Midt-Telemark PPT

  Last ned presentasjon

  Jogeir Sognnæs

  Direktør, Etat for spesialpedagogiske tjenester, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Bergen kommune

   

 • Last ned presentasjon(pdf)

  Henning Bang

  Henning har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo (UiO), og er siviløkonom fra NHH og psykolog fra UiO.

 • Lenin sa: There are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen. Hva skjer med oss etter en slik uke – når den har vart mer enn et år?

  Her er noen underpunkter om varige endringer i vårt arbeidsliv og sosialt liv:

  1. noe vunnet, noe tapt
  2. effektiv og sosial – i hybrid setting
  3. hjemmekontorets gleder og sorger
  4. nye verktøy for kommunikasjon og nye tjenester for hvem?
  5. delegert ledelse: tight-loose-tight
  6. nye arbeidsmodeller: lean, agile, devops
  7. selvledelse: husk å spise og ta pauser
  8. ujevn fordeling: de som treffes verst er de som tåler det minst
  9. selvmotivasjon: hold motet oppe, litt til
  10. digitale konferanser og digitale møter
  11. ekstroverte versus introverte versus digiverte
  12. møter på tur: kreativitet og kompleksitet

  Silvija Seres

  Matematiker og teknologiekspert med mange års erfaring som leder i bedrifter innen forskjellige bransjer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!