Statpedkonferansen | www.statped.no

Statpedkonferansen

Årets konferanse har tittelen: «Jeg kan og vil -men får vi det til?». Med fokus på barns ressurser og mestring.

23. og 24. mars 2021, gratis digital konferanse.

Tema er spesialpedagogisk tilrettelegging og oppfølging – med fokus på å skape inkluderende læringsmiljø som sikrer barns livsmestring og trivsel.

Målgruppe: Pedagogisk personale i skole og barnehage, PP-tjeneste, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

Innenfor en sosiokulturell forståelsesramme skjer barns læring og utvikling gjennom deltakelse i sosiale fellesskap – hvor fellesskap med jevnaldrende er av særlig betydning. Barns deltakelse i læringsfellesskap med andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien.

Last ned antologien "Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv"

Antilogien er også oversatt til engelsk, den finner du her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!