PPT-lederkonferansen | www.statped.no

PPT-lederkonferansen

Ledelse i PP-tjenesten - balansekunst i utøvelse av mandatet

Laget rundt barnet er endret som følge av stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO/AKS". Har vi kommet dit vi ønsker? Hvordan skal vi jobbe sammen? Hvordan skal vi sikre felles mål og retning?

 

Etterutdanning i flerspråklighet og utredning

Gratis etterutdanning i flerspråklighet og utredning for ansatte i PP-tjenesten gis som e-læring.Kurset for våren 2023 åpnes for påmelding i desember 2022.

Etterutdanningen er godkjent som vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving av Utdanningsforbundet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!