Eirik er professor i ledelse ved NTNU. Han har doktorgrad i endringsledelse, og har tidligere arbeidet som opplæringsleder, som professor i kunnskapsledelse og som lærer, i tillegg til oppdrag for privat og offentlig sektor. Han har skrevet en rekke bøker, og i mai kommer «Profesjon og organisasjon. En bok for profesjonsutdannede og de som skal lede dem». Der behandler han aktuelle temaer som skjønn og retningslinjer, styringsformer og tillit, autonomi og profesjonsfellesskap, verdier og kultur, individuell og felles læring samt kunnskap og profesjonell klokskap.

Mer fagstoff fra Irgens finner du her.