Til hovedinnhold

Praktisk informasjon

Samisk spesialpedagogisk nettverk ved Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har gleden av å invitere deg til Samiske pedagogiske fagdager i Trondheim.

Samiske pedagogiske fagdager blir holdt annet hvert år i ulike deler av Sápmi. Fagdagene har et tydelig samisk og samiskspråklig fokus. Formålet med disse fagdagene er å samle pedagogisk personale fra samiske opplæringsinstitusjoner fra hele Sápmi for å utvikle faglig kompetanse, knytte kontakter og bli kjent med ulike deler av områder der det finnes samiske skoler og barnehager.

Målgruppen for fagdagene er først og fremst pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, men naturligvis passer fagdagene også for barnehage- og skoleeiere, ansatte ved PP-tjenesten, og andre interesserte.  

Dato: 18.-19.oktober 2022

Sted: Scandic Nidelven hotell, Trondheim

Pris: Kr 1500,- inkl. lunsj begge dager
Reise og overnatting bestilles av den enkelte. Bestill rom via www.scandichotels.no/nidelven, ringe hotellet direkte på 735 68 002 eller send epost til nidelven@scandichotels.com

Oppgi bookingkode BSTA171022 for å få avtalt pris 1390,- pr natt.

Konferansemiddag

Du melder deg på konferansemiddagen i påmeldingen, Tre retters middag NOK 545,- Påmelding til middag er bindende. Drikke kommer i tillegg. Middagen avholdes på Scandic Nidelven, Trondheim

Meld deg på her.

Tolking

Tolking skjer på digital plattform.Dersom du trenger tolk, ta med deg pc/telefon og hodetelefon.

Kontaktpersoner:

Solvår Knutsen Turi Tlf: 975 08 282 – Statped/SEAD

Randi Juuso Tlf: 784 48 624 – Nasjonalt senter for samisk i opplæringa