Program − samiske spesialpedagogiske fagdager 2022 | www.statped.no

Program − samiske spesialpedagogiske fagdager 2022

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Tirsdag 18. oktober 2022

0930−1000
Registrering og kaffe

1000−1020
Velkommen ved Samisk spesialpedagogisk nettver (SEAF)
Kulturelt innslag

1020−1030
Åpning med hilsen fra Sametinget
Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd 

1030−1035
Velkommen til Trondheim
Geirmund Lykke, leder i bystyrets oppvekstkomité

1035−1110
Barnekonvensjonen og samiske barns rettigheter
Risten Birje Steinfjell, seniorrådgiver i Redd barna

1110−1125
Kaffepause m/frukt

1125−1240
SANKS: Om å være i minoritet
Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist

1240−1300
Erfaringer om mobbing og diskriminering
Ellinor Bransfjell og Naimi Bransfjell i samtale med Elisabeth Gerhardsen 

1300−1400
Lunsj

1400−1420
Samiske barn og unges oppvekstvilkår, “Mihá prosjektet”
Ketil Lenert Hansen, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)

1420−1440
Forebygge mobbing
May-Lise Triumf, rådgiver ved Sametinget

1440−1500
Mobbeombudets arbeid i barnehage og skole
Hans Lieng, mobbeombud i Trøndelag

1500
Avslutning dag 1

1900
Middag på Scandic Nidelven hotell

2100
Takk for maten!

Onsdag 19.oktober 2022

0900−0930
Digital didaktikk og inkludering i barnehage og skole
Fredrik Lillestølen Ekern, seniorrådgiver Statped

0930−1030
Digitale verktøy i barnehage og skole
Parallelle sesjoner 

1030−1100
Kaffe

1130−1245
Samiske læringsressurser
Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og SEAD

1245−1300
Avslutning i plenum

1300
Lunsj – Vel hjem!

 

Samiske pedagogiske fagdager

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!