Til hovedinnhold

Program 25.april 2024

− Spesialpedagogisk praksis i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole

Opptak fra Statkonferansen 2024 (YouTube)