Til hovedinnhold

Ervervet hjerneskade og pedagogisk tilrettelegging

Fagdagen omhandler ulike former for ervervet hjerneskade, utfall og spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage og skole. Fagdagen vil også ta for seg eksempler på god, tverrfaglig samhandling i laget rundt barnet med erveervet hjerneskade.

Personvern
Dato: Fredag 1. desember registrering fra kl. 09.00 - oppstart kl. 09.30 - til kl. 15.15
Påmeldingsfrist: 22.11.2023
Målgruppe:
Målgruppen er ansatte i barnehager og skoler, PPT og ansatte innen helsesektoren. 
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Fagdagen søker å bidra til økt innsikt når det gjelder ulike former for ervervet hjerneskade, utfall samt pedagogisk og spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehager og skoler. Fagdagen vil blant annet fokusere på hvordan vi kan tilrettelegge for relæring av skoleferdigheter, tilpasning med henblikk på hjernetretthet, samt vansker med eksekutiv (styrende) funksjoner.            

Fagdagen vil belyse faser i behandlingslinjen for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade, og vise til eksempler på hvordan helsesektoren og pedagogikk sektor kan samhandle til det beste for barnets utvikling og læring. 

Fagdagen arrangeres av Statped i samarbeid med Regionalt nettverk for ervervet hjerneskade hos barn og unge. 

Det er anledning til å delta fysisk på fagdagen på Hovseter eller digitalt. De som velger å delta digitalt vil få tilsendt påloggingslenke etter at påmeldingsfristen er gått ut. Kryss av for ønsket deltakelse i påmeldingsskjemaet.

Andre merknader

Vi vil ta 10 minutters pause etter hver time. Lunsj er fra 11.30 til 12.15.

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss  

Nedlastinger

Aktuelle lenker