Til hovedinnhold

Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 23/2023

Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk.

Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset bygger på trinn 1.

Personvern
Dato: Mandag 05.juni 2023,kl.09.00 til 09.juni 2023, kl.14.00
Påmeldingsfrist: 28.04.2023
Målgruppe:
Alle som ønsker å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk.

Ansatte i skoler og barnehager vil bli prioritert.

Sted: Statped, Statens Hus, Lagårdsveien 44 , 4010 Stavanger
Pris: Vederlagsfritt

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Gjennom ulike praktiske øvelser lærer en grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring og noe grammatikk. Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt: Lene Cecilie Lindberg Fuglestad, e-post: lene.cecilie.lindberg.fuglestad@statped.no 

Andre merknader

Programmet sendes ut til påmeldte deltakere etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

Dette kurset er trinn 2.