Til hovedinnhold

Synsnedsettelser og sosial deltakelse for ungdom/voksne

Dette er et digitalt erfaringsseminar for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift på 8.-10. trinn, videregående skole og i voksenopplæring. Temaet for seminaret er sosial inkludering og deltakelse. Her får deltakerne mulighet til å dele eksempler på god praksis. I tillegg blir det et kort faglig innlegg fra Statped.
Påmelding
Personvern
Dato: Torsdag 23.11.2023, kl.13.30 - 15.30
Påmeldingsfrist: 07.11.2023
Målgruppe:
- Pedagogisk personale i som arbeider med elever som bruker punktskrift. 
- Seminaret kan også være aktuelt for rådgivere og sosiallærere.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt

Ubegrenset påmelding

Kursinnhold: 

- Faglig innlegg fra Statped 
- Deling av eksempler 
- Drøftinger

Hver skole legger fram et eget eksempel (ca 5 min.). Det kan være: 

- Konkrete tiltak 
- Gode aktiviteter
- Erfaringer om hva som har fungert/ikke fungert
- En problemstilling dere ønsker å drøfte

Ved stor påmelding deles deltakerne inn i grupper etter det faglige innlegget.

Digital deltakelse
Seminaret foregår på Teams. Lenke til seminaret vil sendes i egen e-post etter søknadsfristens utløp.

Kontaktinformasjon

Vilde Skorstad, e-post: vilde.skorstad@statped.no, mobil: 905 58 837

Torbjørn Simmenes, e-post: torbjorn.simmenes@statped.no, mobil: 959 72 724