Til hovedinnhold

Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

Personvern
Dato: Oppstart torsdag 23. mars 2023, kl. 10:00
Påmeldingsfrist: 19.02.2023
Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Vederlagsfritt

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Dette grunnkurset består av 3 deler, trinn 1-3, for nybegynnere. Hver samling er på 2 dager, til sammen 6 dager. Kurset holdes om høsten og om våren. Påmelding gjelder for alle 3 trinn.

Kursdatoene er:

     Trinn 1: 23. - 24. mars 2023

     Trinn 2: 17. - 18. april 2023

     Trinn 3: 04. - 05. mai 2023

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte Bente Indregård Sundfær, e-post bente.indregard.sundfaer@statped.no, eller Hilde Holtsmark, e-post hilde.holtsmark@statped.no

Har du praktiske spørsmål om påmelding, kan du kontakte kurs@statped.no.

Aktuelle lenker


Litt om tegnspråk fra Språkrådet
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Et sted å finne tegn i hverdagen: Tegnordbok
toleio.no  Norsk Tegnspråk App
Statped.no