Til hovedinnhold

«Virre virre vapp, du fikk lapp».

Pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker øyelapp.

Det vil bli mulig å se webinaret når som helst mellom 1. mars 2023 og 1. september 2023. Alle påmeldte vil få en lenke til oppkobling til webinaret så snart den er klar.

Påmelding
Personvern
Dato: Torsdag 02. mars til fredag 01. september 2023
Påmeldingsfrist: 01.09.2023
Målgruppe:
Pedagogisk personale i barnehagen, PP-rådgivere, foreldre og andre fagpersoner som jobber i laget rundt barnet.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt

Ubegrenset påmelding

Det er mange barn i Norge som bruker lapp deler av barnehagedagen. Ofte får barnehagene lite informasjon når de har barn som bruker lapp på et øye. Webinaret gir deg en kort innføring om hvorfor barn bruker lapp, hvilke konsekvenser det kan ha, samt hvilke hensyn som bør tas. I tillegg får du tips og forslag til aktiviteter og tiltak som kan gjennomføres i arbeid med barn med lapp.   

Webinaret er for ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PP-tjenesten og andre som jobber med barn som bruker lapp. 

Webinaret vil være tilgjengelig frem til 01. september 2023. 

Lenke til webinaret vil bli sendt deg i påmeldingsbekreftelsen

Lenke til temaheftet: Råd om lappbehandling | www.statped.no 

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig:  Trine Lund Tverå, trine.lund.tvera@statped.no