Til hovedinnhold

Barn med synsnedsettelse i barnehagen- tilrettelegging

I webinaret vil vi gi en grunnleggende innføring i hvordan du kan tilrettelegg pedagogisk og fysisk for barn med synsnedsettelse i barnehagen.

Webinaret er for ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PP-tjenesten og andre som jobber med barn i barnehagealder.

Personvern
Dato: Fredag 1. september 2024 til tirsdag 31. desember 2024
Påmeldingsfrist: 31.12.2024
Målgruppe:
Ansatte i barnehage, PP-rådgivere, foreldre og andre aktuelle fagpersoner.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt
En synsnedsettelse kan påvirke flere utviklingsområder. I webinaret om synets betydning for utvikling og læring vil du få en grunnleggende innføring i hvordan en synsnedsettelse kan påvirke motorisk, språklig og sosial utvikling hos barn i alderen 0-6 år. Her får du også tips om tiltak som kan fremme barnets utvikling på disse områdene. 

Vi gjør oppmerksom på at vi i dette webinaret ikke vil komme inn på tiltak knyttet til spesifikke diagnoser. 

Webinaret passer for ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PP-tjenesten og andre som jobber med små barn.

Webinaret vil være tilgjenglig frem til 31.12.2024.

Lenke til Webinaret 

 

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: Linn A. Berg Hansen,
E-post: linn.annette.berg.hansen@statped.no

For praktisk informasjon, send e-post til kurs@statped.no