Til hovedinnhold

Digitalt kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1 (Skoleåret 2024/2025)

Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs).
Påmelding
Personvern
Dato: Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 1. mai 2024 og 31. mai 2025.»
Påmeldingsfrist: 31.05.2025
Målgruppe:
Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever som bruker punktskrift.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt

Ubegrenset påmelding

Etter å ha gjennomført kurset skal deltakerne ha fått kjennskap til:  
  • konsekvenser for læring når andre sanser enn synet er viktigst (auditiv og taktil-haptisk persepsjon)
  • hvordan skape et inkluderende læringsmiljø hvor nødvendig tilrettelegging for eleven er ivaretatt
  • hva som kan fremme et godt psykososialt miljø, og hvordan gjennomføre konkrete tiltak basert på kunnskap om individ og miljø
  • opplæring i punktskrift, mobilitet, aktiviteter i dagliglivet (ADL) og bruk av tekniske hjelpemidler, og hvordan  prioritere, planlegge og gjennomføre opplæring slik at eleven kan utvikle kompetanse som gjør det mulig å følge klassens opplegg
  • relevant lovverk, samt rettigheter, plikter og opplæring som følge av dette
  • aktuelle samarbeidspartnere, hvilken rolle de har, hva de kan bidra med, og på bakgrunn av dette vurdere hvem som er aktuelle bidragsytere

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Marie Sverdrup, marie.sverdrup@statped.no

Torbjørn Simmenes, torbjorn.simmenes@statped.no

For praktisk informasjon, kontakt kurs@statped.no

Andre merknader

Kurset gjennomføres som selvstudium og deltakerne velger selv når de vil gjennomføre kurset innenfor kursperioden. Forventet tid for å gjennomføre hele kurset er 15 timer. Vi anbefaler at deltakerne deler opp innholdet i mindre tidsenheter.

Kurset består av fem moduler. Hver modul inneholder en kombinasjon av tekst, videoer og oppgaver. Noen av oppgavene er obligatoriske, og må være gjennomført for å få kursbevis.

Kurset gjennomføres i læringsplattformen KS Læring. Kurskode og instruksjoner for innlogging blir sendt på e-post etter påmelding.