Til hovedinnhold

Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen.

Et webinar for personalet som jobber med barn i alderen 0-6 år. Målet er å gi deltagerne av webinaret økt innsikt og forståelse for hva de skal se etter når de mistenker at barn har en synsvanske.
Personvern
Dato: Fra 1. september 2024 til 31. desember 2024
Påmeldingsfrist: 31.12.2024
Målgruppe:
Pedagogisk personale i barnehagen, PP-rådgivere, foreldre og andre fagpersoner som jobber i laget rundt barnet.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Synet er en dominerende sans, og en synsnedsettelse kan ha store konsekvenser for oss. Små barn med en synsnedsettelse vet ikke alltid at de ser dårlig, og har ikke grunnlaget for å sette ord på dette. Dette webinaret tar for seg hva du som jobber i barnehage eller PP-tjenesten kan se etter når du mistenker at et barn har nedsatt syn?  

Webinaret er for ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PP-tjenesten og andre som jobber med små barn.

Webinaret vil være tilgjengelig  fram til 31. desember 2024  

Lenke til Webinaret

Kontaktinformasjon

Trine Lund Tverå, trine.lund.tvera@statped.no