Til hovedinnhold

Innføringskurs i Norsk Tegnspråk trinn 2 uke 16 - 2024

Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

Hvert trinn har egen påmelding.

Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

Personvern
Dato: Mandag 15. april kl. 10.00 til fredag 19. april kl. 14.30
Påmeldingsfrist: 01.04.2024
Målgruppe:
Alle som ønsker å lære det grunnlegende i norsk tegnspråk..

Ansatte i skoler og barnehager, samt foreldre til barn med nedsatt hørsel vil bli prioritert ved fulltegnet kurs.

Sted: Statped, Heimdal, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Vederlagsfritt

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

Innføringskurset er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging. Hvert trinn har egen påmelding.

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Kurset inneholder tegninnlæring (gloser), setningsoppbygging og noe grammatikk.

Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper.

En halv dag er satt av til en ekskursjon i nærområdet. Ekskursjonen krever klær som passer til været.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om kursinnhold , ta kontakt med:                                  kursansvarlig Sissel Oline Hegdahl, epost: sissel.hegdahl@statped.no eller mobil 484 01 826 (kun SMS)

Kontakt ang påmelding:kurs@statped.no 

Andre merknader

Tidspunkt for start og slutt:

Mandag klokken 10:00 -14:15

Tirsdag til fredag klokken 09:00 - 14:15

Timeplan sendes ut ca. en uke i forveien til de som er påmeldt med e-postadresse.