Til hovedinnhold

Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet.

Påmelding
Personvern
Dato: Tirsdag 17. - torsdag 19. september 2024 , kl. 09.00-16.00. Registrering første dag fra kl. 08.30
Påmeldingsfrist: 06.09.2024
Målgruppe:

Pedagogisk personale i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen.

 

Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Deltakere må selv bestille reise og eventuell overnatting. Statped dekker en enkel lunsj på kursdagene, men ikke utgifter til reise og overnatting.
Dette kurset bygger på Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1. Del 1 er et digitalt selvstudium, og du velger selv når du vil gjennomføre kurset. For å få godt utbytte av del 2, anbefaler vi at du har gjennomført del 1 først. 

Kursinnhold: sosial læring, selvstendighet, punktskrift, mobilitet og IKT. Kurset har hovedvekt på synskompenserende ferdigheter, og legger stor vekt på praktiske øvelser.

IKT består av leselist eller Sarepta. De fleste elever bruker leselist. Du velger Sarepta kun hvis eleven din bruker dette programmet. Er du usikker på hvilket alternativ du skal velge, ta kontakt med din kontaktperson i Statped. 

Læringsutbytte: 

Få en grunnleggende kjennskap til og egenerfaring med synskompenserende ferdigheter som punktskrift, tekniske hjelpemiddel og mobilitet.

Få kunnskap om elevgruppens forutsetninger og behov.

Få forståelse for hvilken betydning synkompenserende ferdigheter kan ha for selvstendighet, delaktighet og inkludering i skolehverdagen.

Kunne reflektere over sosial utvikling og inkludering for elevgruppen, og hvilke pedagogiske tiltak som kan fremme dette.

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Marie Sverdrup, marie.sverdrup@statped.no  

Anette Holdhus, anette.holdhus@statped.no

Ved behov for hjelp med påmelding, kontakt kurs@statped.no.

Andre merknader

Du vil få tilsendt program og praktisk informasjon i god tid før kursstart. 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte. Ved lav påmelding kan du få tilbud om et annet kurssted. Ved færre enn 5 deltakere vil kurset bli avlyst.