Til hovedinnhold

Kurs i SHAPE CODING systemet - HØST24

SHAPE CODING® systemet – visuell støtte i arbeid med grammatikk.

SHAPE CODING® er et visuelt kodingssystem, som består av former, farger, linjer og piler. Kurset er for deg som vil vite hvordan du kan bruke den visuelle støtten fra systemet til å hjelpe barn og unge med å oppdage, forstå og bruke regler for norsk grammatikk. SHAPE CODING ® systemet brukes hovedsakelig i arbeid med barn og unge som har utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD), og er utviklet slik at det er mulig å jobbe med alt fra grunnleggende grammatiske regler til mer avansert grammatikk.

Påmelding
Personvern
Dato: Du kan ta kurset når det passer din timeplan i løpet av de 6 månedene kurset er åpent. Fra 25. september 2024
Påmeldingsfrist: 23.09.2024
Målgruppe:
Logopeder, spesialpedagoger og PPT.
Sted: På din PC, Delta fra egen PC
Pris: Gratis, men med begrenset antall plasser
Statped tilbyr digitalt kurs i SHAPE CODING® systemet hvor du som deltaker benytter læringsplattformen KS læring. Du kan ta kurset når det passer din timeplan i løpet av de 6 månedene kurset er åpent. Det vil ta ca 2 dager å gjennomføre hele kurset. Kurset er gratis, men det er begrenset antall plasser. 

NB! Statped har, i samarbeid med eier av SHAPE CODING® systemet, oversatt systemet til norsk grammatikk og utviklet et norsk kurs. Lisensen Statped har for å tilby kurs og tilhørende materiell tillater kun deltakelse i Norge

Kurset er inndelt i 8 deler, bestående av læringsvideoer og oppgaver.

Kursinnhold:

• SHAPE CODING® systemet

• Arbeid med helsetninger.

• Arbeid med å utvide setninger.

• Arbeid med verb

• Arbeid med samsvarsbøying

• Arbeid med konjunksjoner

• Kartlegge og planlegging av intervensjon

• SHAPE CODING® systemet som støtte i annet språkarbeid

Etter fullføring av kurset, vil du få tilgang til materiell som du kan bruke for å gjennomføre undervisning med SHAPE CODING® systemet. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via shapecoding@statped.no om du har spørsmål om innholdet i kurset.

Andre merknader

Du velger selv når du vil ta kurset, og kurset kan dermed tilpasses egen kalender. Dersom du ikke har fullført innen sluttdato for kurset, vil du måtte melde deg opp på nytt, og ta kurset fra begynnelsen for å få tilgang til tilhørende materiell. Vi ønsker at så mange som mulig får mulighet til å ta kurset. Ved venteliste vil vi derfor ikke tilby plass til kursdeltakere som tidligere har deltatt, men som ikke har fullført kurset.