Til hovedinnhold

Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Oslo

Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Trondheim

Påmelding
Personvern
Dato: Onsdag 16 oktober 2024, kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 04.10.2024
Målgruppe:
Lærere og annet pedagogisk personale på barneskolen som underviser elever i matematikk på barneskolen som bruker punktskrift.

Kurset kan også egne seg for PPT- rådgivere og pedagogisk personale i ungdomsskole og videregående skole der eleven arbeider på barneskolenivå.

Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo – HOV-A007
Pris: Gratis
Innhold:
  • Å være matematikklærer for en elev som bruker punktskrift
  • Metodikk og notasjon for matematikk i punktskrift
  • Bruk av elektronisk læreverk (Word-bøker)
  • Bruk av papirbøker
  • Bruk av digitale verktøy
  • Geometri, målinger og taktile illustrasjoner
  • Begynneropplæring
  • Praktiske øvelser

 

Kontaktinformasjon

Kursleder:

Torbjørn Simmenes 95972724, torbjorn.simmenes@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator  John Kjelaas e-post: John.Kjelaas@statped.no

Andre merknader

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss