Til hovedinnhold

Nedsatt hørsel: Tilrettelegging i grunnskole

Webinaret retter fokus mot tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel og andre hørselsvansker i grunnskole. Dette er et nasjonalt samarbeid mellom Statped og Hjelpemiddelsentralene. Innholdet er likt i oppsatte webinar med andre tider slik at du kan velge hvilket tidspunkt som passer best for deg å delta.
Påmelding
Personvern
Dato: Torsdag 15. august 2024 kl. 09.00 - kl. 11.00
Påmeldingsfrist: 13.08.2024
Målgruppe:
Målgruppe er nærpersoner til elever med hørselsvansker i barnehage og skole i hele landet. Assistenter, pedagoger, spesialpedagoger med flere. Kurset passer også for kommunale formidlere og teknikere.  
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Webinaret er gratis

Ubegrenset påmelding

Tematikken vil blant annet omhandle akustikk og godt lydmiljø, hørsel, konsekvenser av hørselsvansker, kommunikasjonsråd, generelle tilretteleggingsråd og informasjon om ansvarsforhold rundt overganger.

Webinaret inneholder en egen del med praktisk gjennomgang i bruk av de hørselstekniske hjelpemidlene som omfattes av den rammeavtale NAV har med leverandører pr. dags dato.

Kurset vil foregå digitalt via Teams:

Dette kurset vil ikke bli gjort opptak av

Ditt navn vil være synlig for andre deltagere i kurset

Ingen deltagere har lov til å gjøre opptak av kurset som holdes

Les her hvordan du blir med i et møte uten en Teams konto:

Digital deltakelse
Meld deg på via påmeldingsknappen over her og du kommer da til påmelding via NAV sine sider. Du vil få tilsendt lenke til Teams pålogging dagen før webinaret

Kontaktinformasjon

Har du behov for tolk? Ta kontakt med Inger Lise Neef i god tid før kursdagen / tiden for webinaret

 

Kontaktpersoner

Rannveig Pedersen rannveig.pedersen@nav.no (NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag)

Inger Lise Neef inger.lise.neef@nav.no (NAV Hjelpemiddelsentral Nordland)

Tharani Thangarajah tharani.thangarajah@statped.no (Statped)

Hill Irene Remlo hill.irene.remlo@statped.no  (Statped)