Til hovedinnhold

Nedsatt hørsel: Tilrettelegging i videregående skole

Webinaret retter fokus mot tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel og andre hørselsvansker i videregående skole. Dette er et nasjonalt samarbeid mellom Statped og NAV Hjelpemiddelsentral. Innholdet er likt i ippsatte webinar med andre tider, slik at du kan velge hvilket tidspunt som passer best for deg å delta
Påmelding
Personvern
Dato: Onsdag 14. august 2024 kl. 13.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 12.08.2024
Målgruppe:
Målgruppe er nærpersoner til elever med hørselsvansker i videregående skole i hele landet. Assistenter, pedagoger, spesialpedagoger med flere. Kurset passer også for kommunale formidlere og teknikere. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Webinaret er gratis

Ubegrenset påmelding

Tematikken vil blant annet omhandle akustikk og godt lydmiljø, hørsel, konsekvenser av hørselsvansker, kommunikasjonsråd, generelle tilretteleggingsråd og informasjon om ansvarsforhold rundt overganger.

Webinaret inneholder en egen del med praktisk gjennomgang i bruk av de hørselstekniske hjelpemidlene som omfattes av den rammeavtale NAV har med leverandører pr dags dato.

Kurset vil foregå digitalt via Teams:

Dette kurset vil ikke bli gjort opptak av

Ditt navn vil være synlig for andre deltagere i kurset

Ingen deltagere har lov til å gjøre opptak av kurset som holdes

Les her hvordan du blir med i et møte uten en Teams konto:

 

Digital deltakelse
Meld deg på kurset via hjemmesidene til NAV (klikk påmeldingsknappen ovenfor), og du vil få tilsendt lenke til pålogging dagen før kurset.

Kontaktinformasjon

Har du behov for tolk? Ta kontakt med Inger Lise Neef i god tid før webinaret

Kontaktpersoner

Rannveig Pedersen rannveig.pedersen@nav.no (NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag)

Inger Lise Neef inger.lise.neef@nav.no (NAV Hjelpemiddelsentral Nordland)

Tharani Thangarajah tharani.thangarajah@statped.no (Statped)

Hill Irene Remlo hill.irene.remlo@statped.no  (Statped)