Til hovedinnhold

Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

Det er et 2 - dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden:
Dag 1: 10:00 - 15:00
Dag 2: 09:00 - 14:00.

Påmelding
Personvern
Dato: Onsdag 29. mai, kl. 10.00 - 15.00 og torsdag 30. mai kl. 09.00 - 14.00
Påmeldingsfrist: 06.05.2024
Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis

Kurset er fulltegnet. Du blir satt på venteliste hvis du melder deg på.

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Gjennom ulike praktiske øvelser lærer en grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring og noe grammatikk. Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper. 

Kurset har som mål å gi ansatte i skole og barnehage innføring i norsk tegnspråkdeltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

 

Kurset er et faglig møtested for personale som underviser barn med nedsatt hørsel.

Kontaktinformasjon

For spørsmål, ta kontakt med:

Gunn Støyva, gunn.stoyva@statped.no 

Kontakt ang påmelding, kurs@statped.no

Andre merknader

Deltakere vil få tilgang på læringsplattformen Canvas etter at påmeldingsfristen har gått ut. Program vil bli lagt ut der. 

Da læringsplattformen skal brukes i undervisningen, er det ønskelig at deltakere har med egen laptop. Statped har Ipad'er som kan lånes ved behov.

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss