Til hovedinnhold

Pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker øyelapp.

Det er mange barn i Norge som bruker lapp deler av barnehagedagen. Ofte får barnehagene lite informasjon når de har barn som bruker lapp på et øye. Webinaret gir deg en kort innføring om hvorfor barn bruker lapp, hvilke konsekvenser det kan ha, samt hvilke hensyn som bør tas. I tillegg får du tips og forslag til aktiviteter og tiltak som kan gjennomføres i arbeid med barn med lapp.
Personvern
Dato: Fra tirsdag 15. oktober 2024 til tirsdag 31. desember 2024
Påmeldingsfrist: 31.12.2024
Målgruppe:
Pedagogisk personale i barnehagen, PP-rådgivere, foreldre og andre fagpersoner som jobber i laget rundt barnet.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt
Webinaret er for ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PP-tjenesten og andre som jobber med barn som bruker lapp. 

Det vil bli mulig å se webinaret når som helst mellom 15. oktober og 31.desember 2024.

Lenke blir tilgjengelig 15. oktober

Lenke til temaheftet: Råd om lappbehandling | www.statped.no 

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig:  Trine Lund Tverå, trine.lund.tvera@statped.no