Til hovedinnhold

Statpedkonferansen 2024

Spesialpedagogisk praksis i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole

Det varierte mangfoldet vi står overfor i barnehager og skoler krever kulturell innsikt, tverrfaglig kompetanse og samarbeid, anerkjennelse av barnets styrker og læringspotensial. Reflektere over eget handlingsrom i et profesjonelt læringssfelleskap

For å følge Konferansen følg denne lenken

Statpedkonferansen 2024

Personvern
Dato: Torsdag 25. april 2024 kl. 09.00 - 16.00
Påmeldingsfrist: 25.04.2024
Målgruppe:
Barnehage- og skoleeiere, PPT, pedagogisk personale i oppvekstsektoren, ansatte i SFO, Statsforvalter
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
- Å bygge kultur for samarbeid i praksis- profesjonsfellesskap

- Vurderingspraksis- hva er handlingsrommet?

- Språkvansker- hvorfor oppdages ikke dette hos flerspråklige barn og unge?

- Flerkulturalitet, skam, utenforskap, holdninger

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til konferansen, ta kontakt med anne.mali.tharaldsteen@statped.no

Andre merknader

Lunch fra kl.11.40-12.30