Til hovedinnhold

Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

Personvern
Dato: Oppstart onsdag 13. mars 2024 kl. 10:00
Påmeldingsfrist: 13.02.2024
Målgruppe:
Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Dette grunnkurset består av 3 deler, trinn 1-3, for nybegynnere. Hver samling er på 2 dager, til sammen 6 dager. Kurset holdes våren 2024. Påmelding gjelder for alle 3 trinn.

Kursdatoene er:

     Trinn 1: 13. - 14. mars 2024

     Trinn 2:  10. - 11. april 2024

     Trinn 3:  13. - 14. mai  2024

Tidspunkt for kurset er:
Dag 1 kl.10:00 - 15:00
Dag 2 kl.09:00 - 14:00

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte Gunn Støyva, e-post: gunn.stoyva@statped.no eller Randi Vibeke Myklebust, e-post randi.vibeke.myklebust@statped.no

Har du praktiske spørsmål om påmelding, kan du kontakte kurs@statped.no.

Andre merknader

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss  

Aktuelle lenker


Litt om tegnspråk fra Språkrådet
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Et sted å finne tegn i hverdagen: Tegnordbok
toleio.no Norsk Tegnspråk App
Statped.no