Til hovedinnhold

Tilpasset opplæring for elever med nedsatt syn, VGS

Elever som har nedsatt syn og har behov for forstørring eller opplesning av tekst, vil i varierende grad ha behov for tilrettelegging og tilpasninger i de ulike fagene i videregående skole. I dette webinaret vil vi gi råd og tips om ulike måter å tilrettelegge på med utgangspunkt i ordinær undervisning.

Vi oppfordrer til samlet påmelding med flere kollegaer fra samme skole/PP-kontor. Det legges opp til å sitte sammen og drøfte underveis i webinaret.

Påmelding
Personvern
Dato: Onsdag 4. september 2024. kl. 12.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 28.08.2024
Målgruppe:
Målgruppen for kurset er lærere, andre ansatte i skole og PPT. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil

Ubegrenset påmelding

Program
  • Klasseledelse
  • Lesing og lærebøker/læremidler
  • Synstolking og AI
  • Matematikk
  • Fysisk tilrettelegging 
  • Utforming og bruk av Power Point 
  • Prøver og eksamen

Digital deltakelse
Lenke til oppkopling sendes deltakerne på e-post etter påmelding

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mari Kirkaune på e-post mari.kirkaune@statped.no hvis du har spørsmål om påmelding eller lenke til webinaret. 

Ta kontakt med Anelin Lund-Warholm på e-post anelin.lund-warholm@statped.no hvis du har spørsmål om innholdet eller programmet.