Til hovedinnhold
Viser 42 kurs
 • Grunnkurs i norsk tegnspråk uke 32 - 2024

  • Dato: 05.08.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 20.06.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Kurset gir kursdeltakere en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. Undervisningen foregår i plenum og i grupper med faglærer. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium. 

  Canvas vil bli brukt som digital opplæringsplattform

 • Nedsatt hørsel: Tilrettelegging i videregående skole

  • Dato: 13.08.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 11.08.2024
  • Tema:
   • Hørsel
  Webinaret retter fokus mot tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel og andre hørselsvansker i videregående skole. Innholdet er likt i oppsatte kurs med andre tider, slik at du kan velge hvilket tidspunkt som passer for deg å delta
 • Nedsatt hørsel: Tilrettelegging i videregående skole

  • Dato: 14.08.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 12.08.2024
  • Tema:
   • Hørsel
  Webinaret retter fokus mot tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel og andre hørselsvansker i videregående skole. Dette er et nasjonalt samarbeid mellom Statped og NAV Hjelpemiddelsentral. Innholdet er likt i ippsatte webinar med andre tider, slik at du kan velge hvilket tidspunt som passer best for deg å delta
 • Nedsatt hørsel: Tilrettelegging i grunnskole

  • Dato: 15.08.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 13.08.2024
  • Tema:
   • Hørsel
  Webinaret retter fokus mot tilrettelegging for elever med nedsatt  hørsel og andre hørselsvansker i grunnskole. Dette er et nasjonalt samarbeid mellom Statped og Hjelpemiddelsentralene. Innholdet er likt i oppsatte webinar med andre tider slik at du kan velge hvilket tidspunkt som passer best for deg å delta.
 • Nedsatt hørsel: Tilrettelegging i grunnskole

  • Dato: 21.08.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 19.08.2024
  • Tema:
   • Hørsel
  Webinaret retter fokus mot tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel og andre hørselsvansker i grunnskole. Dette er et nasjonalt samarbeid mellom Statped og Hjelpemiddelsentralene. Innholdet er likt i oppsatte webinar med andre tider slik at du kan velge hvilket tidspunkt som passer best for deg å delta.
 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

  • Dato: 28.08.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 20.08.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.
 • Diffkas - Praktisk gjennomføring

  • Dato: 28.08.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 20.08.2024
  Kurset gir en kort innføring i fonetikk, fonologi og språklydsforstyrrelser og deretter praktisk gjennomføring ved hjelp av case.
 • TD Snap Core First - pedagogisk bruk og samisk versjon

  • Dato: 29.08.2024
  • Sted: Alta
  • Påmeldingsfrist: 26.08.2024
  Kurset gir en innføring i hvordan bruke TD Snap Core First i dagliglivet, i barnehagen, skolen og på fritiden. I forbindelse med lansering av den nordsamiske versjonen av Core First gis det innblikk i hvordan den samiske versjonen er bygd opp. 

  Kurset holdes fysisk i Alta (begrenset antall plasser) og digitalt (åpent for alle). 

  Kurset passer for foreldre, ansatte i barnehage og skole, spesialpedagoger, logopeder, PP-tjenesten og nærpersoner til og personer som arbeider med ASK-brukere. 

 • Diffkas - Praktisk gjennomføring

  • Dato: 29.08.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 21.08.2024
  Kurset gir en kort innføring i fonetikk, fonologi og språklydsforstyrrelser og deretter praktisk gjennomføring ved hjelp av case.
 • Diffkas - Praktisk gjennomføring

  • Dato: 30.08.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 22.08.2024
  Kurset gir en kort innføring i fonetikk, fonologi og språklydsforstyrrelser og deretter praktisk gjennomføring ved hjelp av case.
 • Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen.

  • Dato: 01.09.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 31.12.2024
  • Tema:
   • Syn
  Et webinar for personalet som jobber med barn i alderen 0-6 år. Målet er å gi deltagerne av webinaret økt innsikt og forståelse for hva de skal se etter når de mistenker at barn har en synsvanske.
 • Pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker øyelapp.

  • Dato: 01.09.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 31.12.2024
  • Tema:
   • Syn
  Det er mange barn i Norge som bruker lapp deler av barnehagedagen. Ofte får barnehagene lite informasjon når de har barn som bruker lapp på et øye. Webinaret gir deg en kort innføring om hvorfor barn bruker lapp, hvilke konsekvenser det kan ha, samt hvilke hensyn som bør tas. I tillegg får du tips og forslag til aktiviteter og tiltak som kan gjennomføres i arbeid med barn med lapp.   
 • Barn med synsnedsettelse i barnehagen- tilrettelegging

  • Dato: 01.09.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 31.12.2024
  • Tema:
   • Syn
  I webinaret vil vi gi en grunnleggende innføring i hvordan du kan tilrettelegg pedagogisk og fysisk for barn med synsnedsettelse i barnehagen.

  Webinaret er for ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PP-tjenesten og andre som jobber med barn i barnehagealder.

   

 • Tilpasset opplæring for elever med nedsatt syn, VGS

  • Dato: 04.09.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 28.08.2024
  • Tema:
   • Syn
  Elever som har nedsatt syn og har behov for forstørring eller opplesning av tekst, vil i varierende grad ha behov for tilrettelegging og tilpasninger i de ulike fagene i videregående skole. I dette webinaret vil vi gi råd og tips om ulike måter å tilrettelegge på med utgangspunkt i ordinær undervisning.

  Vi oppfordrer til samlet påmelding med flere kollegaer fra samme skole/PP-kontor. Det legges opp til å sitte sammen og drøfte underveis i webinaret.

 • Kroppsøving for elever med synsnedsettelser, Stavanger

  • Dato: 10.09.2024
  • Sted: Hafrsfjord
  • Påmeldingsfrist: 21.08.2024
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Tilpasset opplæring for elever med nedsatt syn, Grunnskole

  • Dato: 10.09.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 03.09.2024
  • Tema:
   • Syn
  Målet er å gi personalet økt innsikt i god tilrettelegging for elever i grunnskolen (1.-10.trinn) med synsnedsettelse som leser visuelt. Innføringen tar utgangspunkt i læreplanverkets grunnleggende ferdigheter i overordnet del.
 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1

  • Dato: 12.09.2024
  • Sted: Bergen
  • Påmeldingsfrist: 14.08.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Kurset er for deg som er helt nybegynner i språket norsk tegnspråk. I dette kurset får du kjennskap til språket gjennom å lære grunnleggende dagligdagse tegn og noe om tegnspråkets grammatikk. Kurset er for deltakere som ønsker å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk.

  Grunnkurset har to samlinger der hver samling går over to dager med fysisk oppmøte. Det blir digitalt arbeid i forkant, mellom og i etterkant av de fysiske samlingene. Dette tilsvarer et kurs på 1 uke.

  Kursdager trinn 1:

  Uke 37, 12. og 13. september, 09:00 - 14:00 begge dager

  Uke 43, 22. og 23. oktober, 09:00 - 14:00 begge dager 

  Det må påberegnes minimum en times selvstudium hver dag.

  Grunnkurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

  Ta med egen lunsj. 

 • Kroppsøving for elever med synsnedsettelser, Bergen

  • Dato: 12.09.2024
  • Sted: Laksevåg
  • Påmeldingsfrist: 22.08.2024
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  • Dato: 17.09.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 06.09.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Ervervet hjerneskade og oppfølging av barn og unge.

  • Dato: 18.09.2024
  • Sted: Tromsø
  • Påmeldingsfrist: 11.09.2024
  • Tema:
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
  Fagkonferansen gjennomføres i samarbeid mellom Statped, UNN og Habiliteringstjenesten i Tromsø, og omhandler ulike former for ervervet hjerneskade, behandlingslinjen for ervervet hjerneskade i de tre nordligste fylkene, fatique (hjernetretthet) samt pedagogisk rehabilitering og tilrettelegging i barnehager og skoler.
 • Taktil kommunikasjon (TAKOM) modul 2

  • Dato: 19.09.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 01.09.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
   • Tegnspråk
  TAKOM,  er en læringsressurs som er ment for deg som jobber eller er nærpersoner til personer som trenger tegnkommunikasjon taktilt. Kurset er lagt opp til å være modulbasert fordelt over tre ganger i løpet av 2024.  Kurset har fokus på hvordan man kan tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet. 
 • Stammeworkshop Trondheim

  • Dato: 20.09.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 06.09.2024
  Jobber du med barn med stamming og ønsker inspirasjon og faglig deling?

  I denne workshopen skal vi fordype oss i stammetemaet og dele erfaringer med hverandre. Workshopen passer for logopeder både med lite og mye erfaring innenfor stammefeltet.  

 • Taktile symboler og planer - learning by doing!

  • Dato: 24.09.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 03.09.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Taktile symboler og planer kan benyttes som taktil alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og er for personer som har nytte av informasjon presentert taktilt. For fremtidige punktskriftbrukere kan taktile symboler bla gi erfaring med leseretning og gi varierte taktile erfaringer. 
 • Kurs i SHAPE CODING systemet - HØST24

  • Dato: 25.09.2024
  • Sted: Nettkurs
  • Påmeldingsfrist: 23.09.2024
  SHAPE CODING® systemet – visuell støtte i arbeid med grammatikk.

  SHAPE CODING® er et visuelt kodingssystem, som består av former, farger, linjer og piler. Kurset er for deg som vil vite hvordan du kan bruke den visuelle støtten fra systemet til å hjelpe barn og unge med å oppdage, forstå og bruke regler for norsk grammatikk. SHAPE CODING ® systemet brukes hovedsakelig i arbeid med barn og unge som har utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD), og er utviklet slik at det er mulig å jobbe med alt fra grunnleggende grammatiske regler til mer avansert grammatikk.

 • Lær å lage taktil bok – bidra til gode leseopplevelser!

  • Dato: 25.09.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 04.09.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Taktile bøker er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Bøkene vi lager på dette kurset lages ut ifra den enkelte personens behov og motivasjon, for å skape interesse og leseglede. 
 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1

  • Dato: 25.09.2024
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 26.08.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Kurset er for deg som er helt nybegynner i språket norsk tegnspråk. I dette kurset får du kjennskap til språket gjennom å lære grunnleggende dagligdagse tegn og noe om tegnspråkets grammatikk. Kurset er for deltakere som ønsker å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk.

  Grunnkurset har to samlinger der hver samling går over to dager med fysisk oppmøte. Det blir digitalt arbeid i forkant, mellom og i etterkant av de fysiske samlingene. Dette tilsvarer et kurs på 1 uke.

  Kursdager trinn 1:

  Uke 39, 25. og 26. september, 09:00 - 14:00 begge dager

  Uke 43, 23. og 24. oktober, 09:00 - 14:00 begge dager 

  Det må påberegnes minimum en times selvstudium hver dag.

  Grunnkurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

  Ta med egen lunsj. Det er også muligheter for å kjøpe lunsj i kantinen i Statens Hus.

 • Kroppsøving for elever med synsnedsettelser, Oslo

  • Dato: 25.09.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 26.08.2024
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt for personale som jobber i grunnskole.
 • TAKOM (Taktil kommunikasjon) Modul 1

  • Dato: 26.09.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 05.09.2024
  • Tema:
   • Hørsel
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
   • Tegnspråk
  TAKOM, er en læringsressurs som er ment for deg som jobber eller er nærpersoner til personer som trenger tegnkommunikasjon taktilt. Kurset er lagt opp til å være modulbasert fordelt over tre ganger. 
 • Kroppsøving for elever med synsnedsettelser, Oslo

  • Dato: 26.09.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 26.08.2024
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt for personale som jobber i ungdomsskole og videregående skole.
 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  • Dato: 01.10.2024
  • Sted: Paradis, Bergen
  • Påmeldingsfrist: 10.09.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk, Trinn 1

  • Dato: 09.10.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 09.09.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Kurset er for deg som er helt nybegynner i språket norsk tegnspråk og er ansatt i skole eller barmehage. I dette kurset får du kjennskap til språket gjennom å lære grunnleggende dagligdagse tegn og noe om tegnspråkets grammatikk. 

  Grunnkurset har to samlinger der hver samling går over to dager med fysisk oppmøte. Det blir digitalt arbeid i forkant, mellom og i etterkant av de fysiske samlingene. Dette tilsvarer et kurs på 1 uke.

  Kursdager trinn 1:

  Uke 41, 9. og 10. oktober, 09:00 - 14:00 begge dager

  Uke 45, 6. og 7. november, 09:00 - 14:00 begge dager 

  Det må påberegnes minimum en times selvstudium hver dag.

  Grunnkurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, og det er mulig å delta på enkeltstående trinn.

  Deltakerne må dekke lunsj selv. Ta med matpakke eller kjøp lunsj i Statpeds kantine.

 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Trondheim

  • Dato: 15.10.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 02.10.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Oslo

   

 • Grunnkurs i Tegnspråk trinn 1, Trondheim høsten 2024

  • Dato: 16.10.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 18.09.2024
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Kurset er for deg som er helt nybegynner i språket norsk tegnspråk. I dette kurset får du kjennskap til språket gjennom å lære grunnleggende dagligdagse tegn og noe om tegnspråkets grammatikk. Kurset er for deltakere som ønsker å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk.
 • ASK læres gjennom bruk

  • Dato: 16.10.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 16.10.2024
  Årets digitale fagdag setter søkelys på at å kommunisere med ASK læres gjennom å bruke ASK. Du får blant annet høre om strukturert språkopplæring og betydningen av kommunikasjonspartnerne sin bruk av tegn og grafiske symboler. Du får også et innblikk i hva vi vet om psykisk helse og psykisk uhelse blant personer som kommuniserer med ASK
 • Matematikk punktskriftbrukere, 1. - 7. trinn Oslo

  • Dato: 16.10.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 04.10.2024
  • Tema:
   • Syn
  Kurset er for pedagogisk personale som underviser elever som bruker punktskrift. Kurset er åpent også for de som har eldre elever som arbeider på barnetrinnsnivå.

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift.

  For pedagogisk personale i de laveste trinnene vil det rettes ekstra fokus på begynneropplæring. Vi anbefaler dette valget for 1.-2. trinn.

  For elever i høyere trinn blir kurset rettet mer mot matematikknotasjon og digitale verktøy. Vi anbefaler dette valget for 3.-7. trinn.

  Vi gjør oppmerksom på at kurset også tilbys i Trondheim

   

 • Taktile symboler og planer – learning by doing!

  • Dato: 23.10.2024
  • Sted: Tromsø
  • Påmeldingsfrist: 03.10.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Taktile symboler og planer kan benyttes som taktil alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og er for personer som har nytte av informasjon presentert taktilt. For fremtidige punktskriftbrukere kan taktile symboler bla gi erfaring med leseretning og gi varierte taktile erfaringer.
 • Kroppsøving for elever med synsnedsettelser, Trondheim

  • Dato: 23.10.2024
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 19.09.2024
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Lær å lage en taktil bok- bidra til gode leseopplevelser!

  • Dato: 24.10.2024
  • Sted: Tromsø
  • Påmeldingsfrist: 04.10.2024
  • Tema:
   • Syn
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Taktile bøker er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Bøkene vi lager på dette kurset lages ut ifra den enkelte personens behov og motivasjon, for å skape interesse og leseglede.
 • Afasidagene 2024

  • Dato: 24.10.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 03.10.2024
  • Tema:
   • Ervervet hjerneskade
   • Afasi
  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2024 avholdes både fysisk på Hovseter og digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

  Kurset er gratis, men det er et begrenset antall plasser for fysisk deltagelse på Hovseter. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder. 

 • Seminar for barnehager: Materiell for tegnspråklige

  • Dato: 29.10.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 08.10.2024
  • Tema:
   • Hørsel
   • Tegnspråk
  Seminar for pedagoger som arbeider med å legge til rette for et godt tegnspråkmiljø i barnehagen. Seminaret er åpent for ansatte i Statped. 

  Tema er språkstimuleringsmateriell for barns språkutvikling i norsk tegnspråk.

  Statped har ansvar for å utvikle materiell til tegnspråklige barn i barnehagealder. Med dette Statped inviterer til en samtale om bruk av eksisterende materiell, samt behovet for nytt materiell. Det er også satt av tid til en workshop, der vi sammen lager konkrete forslag til språkstimuleringsmateriell.  

  I presentasjoner og i arbeidet i workshopen vil vi knytte an til rammeplan for barnehagen.  

   

 • Kurs for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år

  • Dato: 20.11.2024
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 01.11.2024
  • Tema:
   • Syn
  Fysisk kurs om pedagogisk tilrettelegging for barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet. 

   

 • Inkluderende begynneropplæring i punktskrift

  • Dato: 26.11.2024
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 19.11.2024
  • Tema:
   • Syn
  Digitalt erfaringsseminar om skriftspråkstimulerende aktivteter